• Inici

Presentació Secretaria Virtual de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València a les Germandats, Confraries i Corporacions.

En l'I Congrés de la Setmana Santa Marinera de València, Juny 1983, es va aprovar disposar o conéixer el nombre de components integrats en les Germandats, Confraries i Corporacions, per a la distribució de les Publicacions Oficials, Estadístiques i cobertura del Segur pertinent per danys a tercers, i es va reconéixer la necessitat de tindre actualitzat, anualment, el Cens de components de les mateixes i així va quedar inclòs en els Estatuts de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, d'ara en avant la JMSSMV.

Des de llavors, la JMSSMV, ha realitzat diversos intents per a aconseguir dur a terme el compliment d'aquesta disposició, buscant també la forma que les Germandats, Confraries i Corporacions pogueren fer-ho de la forma més senzilla i eficaç possible.

Finalment, s'ha pogut implantar un programa senzill en el seu maneig on, directament, les Germandats, Confraries i Corporacions poden actualitzar, anualment, els seus respectius Censos, els quals només coneixerà el Consell de Govern de la JMSSMV, per a les comeses assenyalades en el primer punt.

Benvinguts al Programa de Censos de la JMSSMV, i apel·lem a la vostra responsabilitat quant al compliment del mandat dels Estatuts de la JMSSMV.

València, Maig de 2019.